Challenge du LCD              
Lycée Classique Diekirch  14.12.2009                    
Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ Schule 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pkte MiBu Sum
1 SCHNEIDER Rafael U16 1882 AL 33W1 9S1 28W1 8S1 4W1 2S1 6W1 7S1 5W½ 8.5 41.0 44.5
2 BOYARCHENKO Vlada U14 1705 LCD 18S1 36W1 3S1 6W½ 10S1 1W0 12S1 4W1 7W1 7.5 42.0 38.0
3 URHAUSEN Jérôme U18 1281 AL 21W1 43S1 2W0 30S1 20W1 5S0 16W1 9S1 6W1 7.0 37.5 34.0
4 MEURIN Patrick U16 1281 LCD 22S1 11W1 24S1 10W1 1S0 6W½ 13S1 2S0 12W1 6.5 41.5 36.0
5 STEIL Dario U16 LGE 26S1 12W1 10S0 36W1 15S1 3W1 7S0 11W1 1S½ 6.5 40.0 34.5
6 BISSEN Philippe U16 1300 LCD 49W1 16S1 17W1 2S½ 8W1 4S½ 1S0 15W1 3S0 6.0 42.0 36.0
7 SCHUSTER Tom U16 1705 LTMA 30W1 31S1 8W0 25W1 27S1 9S1 5W1 1W0 2S0 6.0 38.5 35.0
8 SCHOMER Vic U16 1333 LCD 38S1 15W1 7S1 1W0 6S0 22W1 11S0 13W1 19S1 6.0 38.5 31.0
8 BLOND HANTEN Elsa U14 1229 EC PRIM 34S1 1W0 18S1 24W1 11S1 7W0 19S1 3W0 15S1 6.0 38.5 31.0
10 MEISCH Tanguy U14 1519 LGE 37W1 13S1 5W1 4S0 2W0 18S0 20W1 29S1 17W1 6.0 37.5 30.0
11 FELTGEN Claude U16 LCD 40W1 4S0 45W1 31S1 9W0 17S1 8W1 5S0 16W1 6.0 36.0 30.0
12 WEINAND Bob U14 1234 AL 29W1 5S0 35W1 13S½ 28W1 27S1 2W0 24S1 4S0 5.5 35.0 30.0
13 DORDING Fränz U16 1352 LTMA 32S1 10W0 48S1 12W½ 35S1 25W1 4W0 8S0 24W1 5.5 34.0 29.0
14 OLIVEIRA Alex U14 LTC 28W0 41S0 40W1 33S1 16W0 21S½ 42W1 35S1 27W1 5.5 27.0 21.0
15 BRASSEL David U14 1229 LTMA 42W1 8S0 23W1 17S1 5W0 29S1 18W1 6S0 9W0 5.0 37.0 29.0
16 EINSWEILER Michel U16 LMRL 19S1 6W0 32S1 27W0 14S1 38W1 3S0 22W1 11S0 5.0 35.5 27.0
16 STRAUS Pol U16 LCD 20S1 27W1 6S0 15W0 44S1 11W0 25S1 18W1 10S0 5.0 35.5 27.0
18 HEISTEN Michel U14 AL 2W0 42S1 9W0 23S1 45W1 10W1 15S0 17S0 29W1 5.0 34.0 24.0
19 URTH Pol U16 LGE 16W0 21S½ 50W1 35S½ 41W1 20S1 9W0 27S1 8W0 5.0 31.5 25.0
20 DURBACH Sébastien U16 LCD 17W0 46S1 43W1 28S1 3S0 19W0 10S0 32W1 31S1 5.0 31.0 24.0
21 LILLO Stéphane U16 LGE 3S0 19W½ 26S1 44W½ 25S0 14W½ 39S½ 36S1 28W1 5.0 30.5 20.5
22 LILLO Olivier U14 LTL 4W0 45S0 46W1 42S1 30W1 8S0 28W1 16S0 35W1 5.0 28.5 22.0
23 PALAMAR Haris U16 LGE 27S0 26W1 15S0 18W0 34S1 47W½ 37W½ 41S1 30W1 5.0 28.0 19.5
24 ZIGRAND André U16 LGE 41W1 50S1 4W0 9S0 37W½ 30S1 36W1 12W0 13S0 4.5 31.0 26.5
25 BAUSCH Ben U14 LTL 43W0 29S1 33W1 7S0 21W1 13S0 17W0 37S½ 38W1 4.5 30.5 22.0
26 DE SIATI Ornella LTC 5W0 23S0 21W0 46S0 49W½ 43S1 45W1 40S1 37W1 4.5 26.0 12.5
27 BARTHEL Jim U16 LCD 23W1 17S0 41W1 16S1 7W0 12W0 32S1 19W0 14S0 4.0 35.0 25.0
28 NERI Laura U14 1200 LGE 14S1 48W1 1S0 20W0 12S0 44W1 22S0 38W1 21S0 4.0 32.5 23.0
29 MARTINS Daniel U14 LTC 12S0 25W0 34S1 32W1 36S1 15W0 31S1 10W0 18S0 4.0 32.0 21.0
30 CARLONI Michael U14 LTL 7S0 47W1 38S1 3W0 22S0 24W0 34S1 39W1 23S0 4.0 31.5 20.0
31 BASTOS Joao U14 LTC 39S1 7W0 44S1 11W0 38S0 37S1 29W0 33S1 20W0 4.0 29.5 22.0
32 STEINMETZER Roy U14 AL 13W0 49S1 16W0 29S0 43W1 41S1 27W0 20S0 42W1 4.0 27.0 18.0
33 GREIS Ralf U16 LCD 1S0 39W1 25S0 14W0 48S1 35W0 44S1 31W0 47S1 4.0 27.0 17.0
34 SCHILTZ Christian U14 LCD 9W0 37S0 29W0 49S1 23W0 46S1 30W0 50S1 41W1 4.0 23.5 13.0
35 BERCHEM-LUX Stéphane U16 1236 LGE 47S1 44W½ 12S0 19W½ 13W0 33S1 38S½ 14W0 22S0 3.5 31.5 21.5
36 BIVER Muriel U14 LGE 46W1 2S0 37W1 5S0 29W0 45S1 24S0 21W0 39S½ 3.5 30.0 20.5
37 KRACK David U16 LGE 10S0 34W1 36S0 48W1 24S½ 31W0 23S½ 25W½ 26S0 3.5 30.0 19.0
38 LEICK Christophe U16 LGE 8W0 40S1 30W0 43S1 31W1 16S0 35W½ 28S0 25S0 3.5 28.5 20.5
39 PANTALEONI Max U14 LGE 31W0 33S0 49W1 41S0 42W½ 40S1 21W½ 30S0 36W½ 3.5 25.0 15.5
40 WOLTER Noé U18 LGE 11S0 38W0 14S0 47W½ 50S1 39W0 49S1 26W0 43W1 3.5 24.0 12.0
41 FREITAS OLIVEIRA Dani U14 LTL 24S0 14W1 27S0 39W1 19S0 32W0 47S1 23W0 34S0 3.0 30.0 17.0
42 SCHMIT Marc U16 LGE 15S0 18W0 47S1 22W0 39S½ 48W1 14S0 44W½ 32S0 3.0 28.5 14.5
43 PAYET Chris U14 LTL 25S1 3W0 20S0 38W0 32S0 26W0 48S1 46W1 40S0 3.0 28.0 14.0
44 FUX Joël U16 LGE 45W1 35S½ 31W0 21S½ 17W0 28S0 33W0 42S½ 50W½ 3.0 26.5 17.5
45 ZINNEN Fränk U14 LCD 44S0 22W1 11S0 50W1 18S0 36W0 26S0 47W0 49S1 3.0 25.0 15.0
46 SCHAUL Georges U14 LGE 36S0 20W0 22S0 26W1 47S0 34W0 50S1 43S0 48W1 3.0 25.0 10.0
47 MANGEN Philippe U16 LGE 35W0 30S0 42W0 40S½ 46W1 23S½ 41W0 45S1 33W0 3.0 24.0 12.0
48 SAIMA Ricardo U16 LTC 50W1 28S0 13W0 37S0 33W0 42S0 43W0 49W1 46S0 2.0 21.5 11.0
49 LIEGEOIS Luka U16 LGE 6S0 32W0 39S0 34W0 26S½ 50W½ 40W0 48S0 45W0 1.0 24.5 4.5
50 BIDAINE Paul U16 LGE 48S0 24W0 19S0 45S0 40W0 49S½ 46W0 34W0 44S½ 1.0 23.0 2.5
Mannschaftsklassement (3 Spieler gewertet)
Rang Schule    
1 Lycée Classique Diekirch
2 Athenée de Luxembourg
3 Lycée de Garçons Esch
4 Lycée Classique Diekirch B
5 Lycée Technique du Centre
6 Lycée de Garçons Esch B
7 Lycée Technique de Lallange
8 Lycé Technique Mathias Adam
9 Lycée de Garçons Esch C
10 Lycée de Garçons Esch D
11 Lycée Classique Diekirch C
12 Lycée de Garçons Esch E